Historie

Vlissingen en scheepswerf De Schelde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na de Franse overheersing, begin negentiende eeuw, krijgt de werkgelegenheid in Vlissingen een impuls door de terugkeer van het Loodswezen en de rol die de stad (weer) gaat spelen in de scheepsbouw. Deze historie is op tal van plaatsen zichtbaar in de stad. Maar wie goed kijkt, ontdekt ook sporen van een veel verder verleden.

Grote- of Sint Jacobskerk

De eerste vermelding van Vlissingen stamt uit 1235. Floris V speelt een rol in het ontstaan van een nieuw Vlissingen. Het is namelijk zijn wens om in het zuiden van Walcheren havens aan te leggen. Rondom de havens ontstaat het huidige Vlissingen. In 1315 krijgt de stad stadsrechten. In die periode wordt de Grote of Sint-Jacobskerk gebouwd en maakt de stad een eerste bloeiperiode door. Er wordt handel gedreven met Frankrijk, Engeland en de Oostzeelanden.

De bekendste inwoner

Het verhaal gaat dat de kerk een belangrijke rol speelt in het leven van Michiel de Ruyter. Michiel zou als tienjarige jongen regelmatig in de toren klimmen om uit te kijken over de zee. Michiel de Ruyter is zonder twijfel de bekendste inwoner van Vlissingen geweest. Het standbeeld van Michiel de Ruyter staat op Boulevard de Ruyter, vlakbij de gelijknamige jachthaven. Ook in het begin van de 17e eeuw is Vlissingen al multicultureel. De havenstad wordt bevolkt door allerlei nationaliteiten. Vooral de scheepsbemanningen zijn letterlijk van overal afkomstig.

Koninklijke Scheldegroep

Halverwege de negentiende eeuw worden de spoorlijn, het Kanaal door Walcheren, de Buitenhaven en een schutsluizencomplex aangelegd. Deze nieuwe infrastructuur levert Vlissingen nieuwe werkgevers op, waaronder de scheepswerf en machinefabriek Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS). De KMS blijft jarenlang de voornaamste werkgever in Vlissingen blijven. De werf steekt als een scheepsboeg de binnenstad in en domineert het stadsbeeld. Nog steeds voelen veel inwoners zich betrokken bij het wel en wee van het bedrijf.

BEKIJK HET AANBOD